Leer más

Convocada la Asamblea anual de la FAIB para 2023

La Federació d'Automobilisme de les Illes Balears (FAIB.) ya ha puesto fecha para celebrar su Asamblea General Extraordinaria....